Новини

Ефектът на гелГел е смес от размер на частиците между 1å (Ед) and 10å. Полимерни решения и някои сол, при подходящи условия, ще превърне цялата система в еластична полутвърд състояние на дебелина на материала, който губи плавността. Това явление се нарича желиращи, и продуктът се нарича гел или желе.

"Аерогел" се отнася за децентрализирана система за газообразен, като: облаци, мъгла и др., "твърди гел" има дим кристал, "течен гел" е течен колоидно като железен хидроксид колоидно.